Tepkisel Davranış

Kişinin özeleştiri ve denetleme mekanizmalanmn zayıflamasına bağlı saldırgan ve şiddet içeren davranışlar.

Sağlık Terimlerinde Ara