Tekom

Olgun yaşlarda yumurtalıkta ortaya çıkan ve ender görülen tümör.

Sağlık Terimlerinde Ara