Teka

Gözle görülebilen (örneğin kafatası kemiklerinin tümü) ya da mikroskopla seçilebilen (Örneğin yumurtalıktaki foliküllerin duvarını oluşturan hücre katmanları) ve koruyucu kılıf işlevi olan yapıların anatomideki ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara