Taşikardi

Hızlı kalp atışı

Sağlık Terimlerinde Ara