Taşiaritmi

Kalp atımlarının mutlak düzensizliğiyle ortaya çıkan kalp ritim bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara