Tabes

Etkilenen yapılarda dejeneratif değişikliklere yol açan patolojik süreçlerin ortak adı

Sağlık Terimlerinde Ara