Tabajizm

Tütün kullanımına bağlı olarak gelişen kronik zehirlen- me.

Sağlık Terimlerinde Ara