T Hücreleri

T lenfositleri de denir Timüs bezinde yapılırlar ve hücresel bağışıklıkta örıemli rol oynarlar.

Sağlık Terimlerinde Ara