Sütten Kesme

Süt verme döneminden, kanşık beslenmeye aşamalı ya da ani bir geçişi belirtmek için pediyatride kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara