Şurup

Bir şekerin (genellikle sakkaroz ya da glikoz) yoğun sulu çözeltisi.

Sağlık Terimlerinde Ara