Sürrenalektomi (Adrenalektomi)

Tek ya da her iki böbreküstü bezinin alındığı cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara