Surfaktan (Surfactant)

Yeni doğanlarda veya RDS gelişme riski yüksek olanlarda kullanılan bir ilaçtır. Sürfaktan yetişkinlerde ve normal bebeklerin akciğerlerinde bulunan sabunsu bir maddedir. Akciğer fonksiyonuna yardımcı olur. Sürfaktan olmadan, hava kesecikleri çocuk nefesini verdiği zaman yapışma eğilimi gösterirler. Akciğerlerde sürfaktan üretimi hamilelik 34-36. haftaya ulaşmadan yeterli seviyeye ulaşamaz. Prematüre yeni doğanlar çoğunlukla yeterli sürfaktan üretemez, dolayısıyla ciddi nefes alma problemleri oluşur.

Sağlık Terimlerinde Ara