Süppozituvar (Fitil)

ilaçların anüsten vücuda verilmesi için kullanılan pre-parat türü.

Sağlık Terimlerinde Ara