Sübyancı

Erişkin insanın çocuğa cinsel tacizde bulunması. Erişkin insanın çocukla cinsel ilişkide bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara