Subklavia

Köprücük kemiği (klavikula) altında yer alan oluşumları belirten anatomik terim (subklavia kası, subklavia atardamarı ve subklavia toplardamarı gibi).

Sağlık Terimlerinde Ara