Sübjektivizm

Gerçeklikten ve olaylardan kaynaklanan algılan kişinin bireysel deneyimleri ile referans şemalarının temelinde yorumlama eğilimi.

Sağlık Terimlerinde Ara