Stereotip

Katı, ayrımsız, basite İndirgenmiş, kalıplaşmış (basmakalıp) genelleme.

Sağlık Terimlerinde Ara