Staz

Dokularda kan ya da lenf göllenmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara