Statin

Hipotalamusun sinirsel hücrelerinin ürettiği polipeptit yapısındaki hormonlar.

Sağlık Terimlerinde Ara