Stafilom

Kornea (saydamtabaka) ya da skleramn (gözakı) dışa doğru kabartı yapması.

Sağlık Terimlerinde Ara