Spru

Bağırsaklarda emilim bozukluğuyla ortaya çıkan bazı sendromlann ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara