Sporozoa

Birçok değişik canlı organizmada asalak olarak yaşayan Protozoa sınıfı.

Sağlık Terimlerinde Ara