Spoodilolistez

Bir omur gövdesinin Öne doğru kayarak öbür omur gövdeleriyle aynı hizadan kısmen ya da bütünüyle çıkması.

Sağlık Terimlerinde Ara