Splenorafi

Dalak kapsülünde oluşan yırtılmaların dikilmesini sağlayan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara