Spermİyogram

Spermada bulunan farklı spermatozoit biçimlerinin birbirlerine olan oranlarını gösteren formül.

Sağlık Terimlerinde Ara