Sperm Morfolojisi

Sperm hücresinin şeklinin incelenmesidir.

Sağlık Terimlerinde Ara