Spatül

Cerrahi girişimler sırasında iç organlan tutan, birbirinden uzaklaştıran ya da belirli anatomik yapılan koruyan cerrahi araç.

Sağlık Terimlerinde Ara