Sosyalizasyon

Genel olarak insanların, özel olarak da çocukların içinde yaşadıkları sosyal çevreden gelen uyarılara duyarlılık kazandıkları

Sağlık Terimlerinde Ara