Somatotrop Hormon (Somatotropin)

STH kısaltmasıyla gösterilen ve büyüme hormonu ile eşanlamlı kullanılan terim. Bak. büyüme hormonu.

Sağlık Terimlerinde Ara