Solunum Sistemi

Vücut dokuları ile dış ortam arasındaki oksijen ve karbon dioksit (solunum gazları) alışverişini sağlama işlevini yerine getiren yapıların tümü.

Sağlık Terimlerinde Ara