Solom

Embriyonun ilk gelişim evrelerinde, koryon(*) ile onun içinde asılı halde yer alan amniyon ve vitellus adlı iki kese arasında bulunan boşluk.

Sağlık Terimlerinde Ara