Skolyoz (Skoliosis)

Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara