Skarifİkasyon

Tedavi ya da aşılamada olduğu gibi hastalıkları önleme amacıyla derinin en yüzeysel bölgelerinde küçük bir yara açılması.

Sağlık Terimlerinde Ara