Şizofazi

Ruhsal bozuklukların yol açtığı ağır konuşma bozukluğu; bazı şizofreni biçimlerinde daha çok görülür.

Sağlık Terimlerinde Ara