Siyalolit (Pityalolit)

Tükürük bezlerinin salgılama kanallarında oluşan taş.

Sağlık Terimlerinde Ara