Sitozin

Nükleik asitlerin yapısında bulunan bir azotlu baz.

Sağlık Terimlerinde Ara