Şistozoma

İnsan ve başka hayvanlarda asalak olan yassısolucan cinsi.

Sağlık Terimlerinde Ara