Sisteİn

Sülfhidril grubu (SH) içeren aminoasit.

Sağlık Terimlerinde Ara