Sirkumdüksiyon (Dairesel Hareket)

Kol ya da bacak gibi bir organın, tepesi eklem noktasında ve tabanı organın serbest ucunda kalmak üzere havada bir koni çizme hareketi

Sağlık Terimlerinde Ara