Sinartroz

Kemiklerin eklem yüzeyleri arasına kıkırdak dokusunun (sinkondroz eklemlerde olduğu gibi) ya da lifsi bağdokunun (sütür ve simfizlerde olduğu gibi) girdiği eklem tipi.

Sağlık Terimlerinde Ara