Şilüri

idrarda bağırsaktan gefen lenfin bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara