Siliyer (Kirpiksi) Arter

Göz atardamarının kollarına verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara