Silikat

Kuvvetli emicilik ve kalınlaştırıcılık özellikleri olan inorganik bir tuz.

Sağlık Terimlerinde Ara