Siklil

Kirpiksi (siliyer) cisimle ilgili iltihabi süreç.

Sağlık Terimlerinde Ara