Sıkıntı

Bir kimsenin bir işi yeterli güdülenme (motivasyon) olmaksızın belirli bir süre yapmasıyla ortaya çıkan hoşnutsuzluk, keyifsizlik ve bunalma duygusu.

Sağlık Terimlerinde Ara