Sigmoidostomi

Bağırsağın sigmoit bölümünün, karın duvarına yapay olarak ağızlaştırılması biçiminde uygulanan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara