Sifİlom

Frengide ilk bulaşmanın olduğu bölgede, yaklaşık 10 gün ile 3 ay arasında değişen bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkan deri lezyonunu tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara