Siderosit

Hücre sitoplazmasmda, alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan ve hemosiderin adı verilen pigmentle dolu tanecikler içeren histiyosit grubu hücrelere verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara