Sideropeni

Besinlerin yetersiz alımına ya da emîlimine bağlı demir eksikliği.

Sağlık Terimlerinde Ara