Sfİnkter (Büzgen Kas)

Lifleri bir deliğin çevresini halka biçiminde saran çizgili ya da düz kaslan tanımlamak için kullanılan anatomik terim.

Sağlık Terimlerinde Ara